Sekretesspolicy

Ptmatch.se

VÄNLIGEN LÄS INFORMATIONEN NEDAN NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER VIKTIG JURIDISK INFORMATION FÖR DIG SOM ANVÄNDARE AV DENNA WEBBPLATS.

Vår personvernerklæring ble sist oppdatert 30.06.2022

1. Inledande bestämmelser

1.1. Denna personuppgiftspolicy gäller för ptmatch.no, som ägs och drivs av Digitalus AS - org.nr. 924 861 584

1.2. Digitalus AS (härefter "Företaget") är "behandlingsansvarig", enl. personuppgiftsförordningen Artikel 4 punkt 7.

1.3. Företaget är ansvarigt för att bestämmelserna i personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen och annan relevant lagstiftning till varje tid följs på denna webbplats.

1.4. Personuppgiftspolicyn kan när som helst ändras. Du som besökare på webbplatsen är skyldig att hålla dig uppdaterad om de gällande bestämmelserna här.

 1. Definitioner

2.1. Med personuppgiftsskydd menar vi:

Skydd av information som kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en person. Skydd av all information om en identifierad, kontaktad eller lokaliserad person. De nämnda uppgifterna kommer härefter att kallas "personuppgifter".

2.2. Med "användare" menar vi:

Varje besökare på denna webbplats

2.3. Med "matchningstjänsten" menar vi:

Denna webbplatsens huvudtjänst, som är att matcha fysiska personer med personliga tränare. Detta sker genom att användaren fyller i ett formulär, och att informationen som fylls i vidarebefordras till personliga tränare och träningscenter som vi samarbetar med.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in

3.1. Vi samlar in följande personuppgifter från alla användare av denna webbplats:

Användarens IP-adress Användarens webbläsare Användarens operativsystem Användarens angivna språk på webbläsaren Om användaren samtycker till vår användning av cookies. Se vår cookiepolicy

3.2. Om en användare samtycker till vår användning av cookies, samlar vi in följande personuppgifter om användaren:

Användarens beteende på webbplatsen

3.3. Vi samlar in följande personuppgifter från användare av denna webbplats som väljer att använda vår matchningstjänst:

 • Varför användaren vill ha en personlig tränare
 • Om användaren vill ha onlinekonsultationer med sin personliga tränare
 • Hur ofta användaren vill träna med en personlig tränare
 • När på dagen användaren vill träna
 • Om användaren vill ha hjälp med kosten
 • Önskat pris per timme
 • Om användaren har några skador eller andra begränsningar
 • Önskat kön på sin personliga tränare Användarens födelsår
 • Användarens namn
 • Användarens e-postadress
 • Användarens telefonnummer
 • Postnummer för platsen där användaren bor
 • Om användaren har möjlighet att resa till Oslo
 • Användarens eventuella valfria text under "Är det något annat vi borde veta?"

3.4. Vi samlar in följande personuppgifter från användare av denna webbplats som kontaktar oss genom ett av våra 2 kontaktformulär:

Användarens namn/företag

Användarens e-post

Användarens valfria meddelande

3.5. Vi samlar in följande personuppgifter från personliga tränare som etablerar ett kommersiellt samarbete med oss:

Om, och i så fall vilket, träningscenter de är anslutna till

 • Utbildning
 • Bostad/arbetsplats
 • Fakturainformation
 • Ålder
 • Kön

Antal år med erfarenhet inom träning/hälsa/näring

4. Syftet med insamlingen av personuppgifter på denna webbplats

4.1. Vi samlar in personuppgifter på denna webbplats av flera olika skäl:

För att få insikt i användarbeteende och därigenom kunna förbättra den allmänna användarupplevelsen

För att kunna skräddarsy personliga användarupplevelser

För att komma ihåg personliga användarföredrag

För att kunna leverera matchningstjänsten

För att möjliggöra försäljning och marknadsföringsaktiviteter

För att möjliggöra kommersiella samarbeten med personliga tränare och träningscenter

5. Samtycke

5.1. När du använder vår webbplats samtycker du till följande:

Att vi lagrar personuppgifter som anges under punkt 3.1

5.2. När du använder vår matchningstjänst samtycker du till följande:

Att vi lagrar personuppgifter som anges under punkt 3.2

Att vi kan kontakta dig via e-post, SMS och telefon

Att vi delar personuppgifter som anges under punkt 3.2 med de personliga tränare och träningscenter som vi samarbetar med

Att de personliga tränare och träningscenter som vi delar personuppgifter med kan kontakta dig via e-post, SMS och telefon

5.3. När du använder ett av våra 2 kontaktformulär samtycker du till följande:

Att vi lagrar personuppgifter som anges under punkt 3.3

Att vi kan kontakta dig via e-post, SMS och telefon

5.4. När du etablerar ett kommersiellt samarbete med oss samtycker du till följande:

Att vi lagrar personuppgifter som anges under punkt 3.4

Att vi kan kontakta dig via e-post, SMS och telefon

6. Hur länge lagras personuppgifterna

6.1. Personuppgifterna raderas eller anonymiseras när de inte längre är nödvändiga för syftet de samlades in för.

6.2. Personuppgifter raderas eller anonymiseras alltid inom 2 år*

 • Om det pågår en aktiv dialog eller ett aktivt samarbete med en användare i över 2 år och företaget har ett verkligt behov av användarens personuppgifter i samband med den aktiva dialogen eller samarbetet, sparas personuppgifterna fram till den aktiva dialogen eller samarbetet är över. Det här gäller även om gränsen på 2 år överskrids. Typiskt gäller detta för personliga tränare som vi har etablerat ett kommersiellt samarbete med.
 1. Delning av information med tredje part

7.1. För användare som väljer att använda vår matchningstjänst, delar vi personuppgifter som anges under punkt 3.2 med de personliga tränarna och träningscentren som vi samarbetar med. Vi tar inte ansvar för tredjepartens behandling av personuppgifter.

7.2. För användare som inte använder vår matchningstjänst, delar vi inte personuppgifter med tredje part

7.3. För användare som godkänner vårt användande av cookies, delar vi anonymiserade data med Google genom vårt användande av Google Analytics. Se vår cookie-policy för mer information om detta.

8. Var lagras personuppgifterna?

8.1. Personuppgifterna lagras på följande platser:

Personuppgifter som angivna under punkt 3.1 och 3.2 lagras på företagets Google Analytics användare

Personuppgifter som angivna under punkt 3.3 lagras på företagets databas som är kopplad till ptmatch.no. Databasen som används är levererad av Sanity. Se https://www.sanity.io

Personuppgifter som angivna under punkt 3.4 lagras på företagets e-postkonto

Personuppgifter som angivna under punkt 3.5 lagras på: företagets databas som är kopplad till ptmatch.no, samt företagets e-postkonto

9. Insyn, ändring och radering av personuppgifter

9.1. Användare av denna webbplats kan när som helst kontakta oss genom vårt kontaktformulär och begära insyn, ändring eller radering av deras personuppgifter. I sådana fall krävs det att användaren bekräftar sin identitet.

10. Kontakt

10.1. Frågor relaterade till innehållet i denna personuppgiftspolicy kan skickas in via vårt kontaktformulär. Vi besvarar alla förfrågningar senast inom 48 timmar.