Användarvillkor

Ptmatch.se

Vänligen läs informationen nedan noga. Det innehåller viktig juridisk information för dig som användare av denna webbplats.

Våra användarvillkor uppdaterades senast den 30.06.2022

  1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa användarvillkor gäller för ptmatch.no, som ägs och drivs av Digitalus AS - org.nr. 924 861 584

1.2. Användarvillkoren kan när som helst ändras. Du som besökare på webbplatsen är skyldig att hålla dig uppdaterad om gällande bestämmelser här.

2. Om informationen på denna webbplats

2.1. Informationen på denna webbplats skrivs av innehållsproducenter utan medicinsk, nutritionistisk eller idrottsmedicinsk kompetens. Innehållsproducenterna försöker säkerställa att allt innehåll är korrekt från ett medicinskt, nutritionistiskt och träningsmedicinskt perspektiv, men detta kan inte garanteras. Det antas därför att användarna av denna webbplats konsulterar personer med medicinsk, nutritionistisk eller idrottsmedicinsk kompetens för att säkerställa att information de hittar på denna webbplats är korrekt.

2.2. Vi försöker hålla informationen på denna webbplats så uppdaterad som möjligt. Men vi kan inte garantera att informationen överensstämmer med de senaste officiella råden inom träning, näring eller hälsa.

2.3. Resultatet från BMI-kalkylatorn som du hittar på denna webbplats ska inte användas för att fatta beslut om kost eller träning. Vi uppmanar att kontakta medicinskt personal innan sådana val görs.

2.4. Vi tar inte ansvar för eventuella skador, förluster eller dödsfall som kan inträffa på grund av information som användare hittar på denna webbplats.

2.5. Vi tar inte ansvar för ekonomiska förluster som kan inträffa på grund av information som användare hittar på denna webbplats.

  1. Om matchningstjänsten på denna webbplats

3.1. Vad menar vi med matchningstjänsten?

Med matchningstjänsten menar vi denna webbplatsens huvudtjänst, som är att matcha fysiska personer med personliga tränare. Detta sker genom att användaren fyller i ett formulär, och att informationen som fylls i vidareformidlas till personliga tränare och träningscenter som vi samarbetar med.

3.2. Vi samarbetar endast med personliga tränare som vi själva anser hålla hög kvalitet och som uppfyller norska krav på utbildning för personliga tränare. Vi tar dock inte ansvar för den faktiska kvaliteten på de personliga tränare som du kan bli matchad med genom vår matchningstjänst.

3.3. Vi tar under inga omständigheter ansvar för skada, sjukdom eller död som kan inträffa i samarbetet mellan dig och en personlig tränare som du har blivit matchad med genom vår matchningstjänst.

3.4. Vi tar under inga omständigheter ansvar för ekonomiska förluster som kan inträffa i samarbetet mellan dig och en personlig tränare som du har blivit matchad med genom vår matchningstjänst.

4. Kontakt

4.1. Frågor relaterade till dessa användarvillkoren kan skickas in via vårt kontaktformulär. Vi besvarar alla förfrågningar senast inom 48 timmar.